Stekle priprave na obnovo fasade na gasilskem domu na Bregu pri Litiji

Člani Prosotovoljnega gasilskega društva Breg so topel novemberski vikend iskoristili za pripravljalna dela na gasilskem domu na Bregu, ki so potrebna pred izdelavo nove fasade. Gasilski dom je bil zgrajen s prostovoljnim delom in prispevki domačinov v letih 1958 in 1959. Gasilski dom na Bregu pri Litiji ni le dom gasilcev, pač pa tudi sedež krajevne skupnosti Breg-Tenetiše, skupen prostor vaščanov za volitve, prireditve in sestanke. V pritličju doma je tudi stalna razstava savskih prodnikov in fitnes prostor.

Društva, ki uporabljajo gasilski dom, so pred tremi leti sklenila, da z organizacijo prireditve Dan jagod in špargljev zberejo potrebna sredstva za obnovo fasade. Pred nekaj leti je bila obnovljena streha, urejeno stopnišče v prvo nadstropje in urejen prostor krajevne skupnosti. Ob zgradbi je bilo urejeno otroško igrišče, ki je postalo zbirališče otrok, mladine in tudi starejših. Kar tri leta in štiri prireditve so bile potrebne, da so društva zbrala dovolj sredstev za toplotno izolacijo objekta in novo fasado. Manjši delež bo prispevala tudi krajevna skupnost. Potrebno pa bo tudi veliko ur prostovoljnega dela gasilcev in drugih krajanov.