Labodi na Bregu pri Litiji

Labodi na Savi so nenavaden prizor. Pasejo se na travnikih ob Zasavski cesti ali pa vozijo svoje kočije v mrtvici na "fašinah", kjer je Sava naredila zaliv in reka miruje. Labodi so navajeni na ljudi, saj se jih nebojijo in pridejo v bližino preverit, če so jim prinesli hrano.

Na otoku Save na Bregu pri Litiji sicer živi veliko število vodnih ptic. Nekatere spadajo med ogrožene vrste. Vsako leto izvede Društvo za opazovanje ptic zimsko štetje. Letos je potekalo 16. in 17. januarja.

Glede na monitoring ptic, ki je bilo na našem območju opravljen med leti 2002 – 2008, so na našem območju opazili sledeče ptice: mali ponirek, kormoran, velika bela čaplja, siva čaplja, siva gos, kreheljc, mlakarica, čopasta črnica, veliki žagar, belorepec, kozica, vodomec, povodni kos ter še nekaj osamljenih primerkov drugih vrst. Daleč največja je populacija mlakaric, sledijo jim kormorani in sive čaplje. Med vsemi naštetimi pticami je veliki žagar zelo ogrožena in zelo redka vrsta. Med kritično ogrožene pa se uvrščata tudi belorepe in kozica.