Štefanovo srečanje v novi dvorani v Jablanici

Na Dan samostojnosti in na Štefanovo, 26. decembra, je na srečanje prišla četrtina prebivalcev Jablaniške doline. Dvorana v novem gasilskem domu je bila napolnjena do zadnjega sedeža. Gasilci so delali noč in dan, da je bila nova dvorana nared za tradicionalno prireditev, ki je bila letos že enajstič. Program je pripravilo Društvo za razvoj podeželja LAZ ob sodelovanju koordinacije KS in občine Šmartno pri Litiji. 

V programu so s svojimi točkami sodelovali otroci, Ida Dolšek je predstavila svojo novo knjigo, domač ženski pevski zbor LAZ je zapel štiri pesmi, Klavdija Jerin pa je presenetila z izrednim pevskim talentom. Otroci so z nastopom razveseli svoje starše in se kalili pred občinstvom ter se veselili prihoda dedka Mraza z igrico in darili. Prijetno druženje se je nadaljevalo ob igranju  harmonikarjev Acota, Uroša in Žige.

Z novim gasilskim domom je Jablaniška dolina dobila nove možnosti za raznovrstne dogodke in dejavnosti. Dvorana za več kot 200 ljudi je pridobitev za še pestrejše kulturno in družabno življenje v dolini. Gasilci so dokazali, da se tudi v teh kriznih časih s pravim dogovorom, podporo lokalne skupnosti  in prostovoljnim delom lahko speljejo tudi taki projekti, kot je novogradnja večnamenskega gasilskega doma na vasi. Izrekamo jim priznanje in zahvalo!

Društvo LAZ